top of page

אירועים קרובים

בנוסף למפגשי החניכה החודשיים, יתקיימו מפגשים לכלל קהילת הנשים בפקולטות למדעים מדויקים והנדסה. אתן מוזמנות להכיר את החברות לספסל הלימודים!

bottom of page