top of page

אירועים קרובים

בנוסף למפגשי החניכה החודשיים, יתקיימו מפגשים לכלל קהילת הנשים בפקולטה למדעים מדויקים. אתן מוזמנות להכיר את החברות לספסל הלימודים!

bottom of page