top of page

הצוות שלנו

צוות הפרוייקט מורכב מנשות אקדמיה בתארים מתקדמים בפקולטה ובעלות תשוקה רבה לקידום ושילוב נשים במחקר אקדמי.

מוזמנות לפנות אלינו בכל נושא במייל ובמפגשים!

בואו להכיר אותנו!

פרופסור טובה מילוא

ראש תכנית "מדויקות"

דקאנית הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב.
חברת סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.

1434879257_co_tova_milo_180X180_1.jpg

איימי אלטשולר

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

מסטרנטית בתחום המכניקה הסטטיסטית בחוג לכימיה פיזיקלית בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב.

Amy.jpg
עדי חביב

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום הלמידה החישובית וניתוח שפה טבעית בבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.

Adi.jpg
מיה ראט

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

מאסטרנטית בתחום ההסתברות הבדידה בחוג למתמטיקה עיונית

Maya.jpg
ענבר הורביץ

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום האופטיקה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב.

ענג אלקבץ

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום הכימיה האנליטית בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב.

מיכל אלקינד

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית במחלקה לחלקיקים וגרעין במעבדה לפוטוניקה גרעינית, בבית הספר לפיזיקה, אוניברסיטת תל אביב.

רימה גנאים

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום הביו-הנדסה סביבתית בבית הספר פורטר ללימודי הסביבה ומדעי כדור הארץ.

מובילות עבר

יעל אבני

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בחוג לחומר מעובה בבית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב.

20210916_184147.jpg
ג'ודי לקס

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום מדעי האטמוספרה ולימודי סביבה ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב.

ג'ודי תמונה.jpeg
אפרת מילר

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום הביו-אינפורמטיקה בבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.

Efrat.jpg

גיל בר קולטון

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

מסטרנטית במעבדה לתורת המשחקים בחוג למתמטיקה עיונית

באוניברסיטת תל אביב.

Gil Bar Koltun.jpg

גל בירנבאום

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בקבוצת Astroplasma בחוג לאסטרופיזיקה

באוניברסיטת תל אביב.

ראש פורום הנשים בפיזיקה באוניברסיטת תל אביב.

Gali.jpg

אלה בורברג

חברה בצוות המובילות של "מדויקות"

דוקטורנטית בתחום ננו-סנסורים בחוג לכימיה פיזיקלית בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב.

Ela.jpg

גלריה

תמונות מאירועי תכנית "מדויקות"

bottom of page