top of page
Laboratory Scientist

שאלון סוף מפגש לחונכת

בתום כל אחד ממפגשי החניכה, זכרי למלא את השאלון לחונכת.

שאלון סוף מפגש חניכה לחונכת
שלב אקדמי של החונכת
שלב אקדמי של החניכות
בית הספר אליו משתייכות החניכות (אפשר לבחור יותר מתשובה אחת)
הצלחת המפגש לתחושתך
נדרש שיפור משמעותי במערךנדרש מעט שיפור במערךהמערך ענה על הציפיותהמערך עלה על הציפיותהמערך היה מושלם!

"תודה על המשוב! צוות "מדויקות

bottom of page