top of page
אישה מסתכלת דרך טלסקופ

מדויקות
קהילת נשים בפקולטה למדעים מדויקים
אוניברסיטת תל אביב
בתמיכת קרן רפפורט

תוכנית חניכה לסטודנטיות בפקולטה למדעים מדויקים מכל התארים שמטרתה קידום נשים בפקולטה, יצירת קהילה תומכת וחיבור למודלים לחיקוי.

על התוכנית

כחלק מתוכנית החונכות "מדויקות" ע"ש רות רפפורט, שמנו לנו למטרה לחזק ולקדם את הנשים בפקולטה למדעים מדויקים. 


אנו פועלות, יחד עם חוקרות וסטודנטיות כמוך, ליצירת קהילה תומכת, שתאפשר לך למצות את הפוטנציאל הגלום בך, להתפתח ולהשתלב במחקר ובתעשייה. 


התוכנית כוללת מפגשים משותפים וסדנאות מעשירות של כלל הפקולטה ושל כל בית ספר בנפרד, שיתנו לך כלים שיעזרו לך בהמשך המסע האקדמי שלך. עיקר המפגשים הינם מפגשי חניכה, המתבצעים בקבוצת קטנות אשר מאפשרות העברת ידע וניסיון מהחונכות לחניכות, ובין החניכות עצמן, תוך בניית קשר תומך וחברות.


סטודנטית לתואר מתקדם? עבורך התוכנית יכולה להיות הזדמנות לא רק לקבל, אלא גם לתת ולהעביר את הידע, ההבנה והיכולות שצברת הלאה בתור חונכת בעצמך! חונכות יקבלו מלגה שנתית על סך 2000 ש"ח.  


בעוד שהתוכנית מיועדת בעיקרה לשיתוף וקידום של נשים, נשמח לקבל ולערב בתוכנית חברי סגל וסטודנטים מכל המינים שברצונם לתרום למטרה חשובה זו.

נשים במעבדה
על הפרויקט
_G3A8812.JPG


מי אנחנו

תוכנית "מדויקות" ע"ש רות רפפורט מפותחת תחת הנחייתה של דיקאנית הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב פרופ' טובה מילוא. סטודנטיות לתארים מתקדמים בפקולטה אמונות על הקמת פרויקט החונכות.

מי אנחנו

מובילות עבר

אישה מעבירה שיעור

האירוע הבא שלנו

 • פיקניק 2023
  יום ה׳, 22 ביוני
  גן הדקלים
  22 ביוני, 12:30 – 13:30
  גן הדקלים, אוניברסיטת תל אביב
  פיקניק וסטאנדאפ סוף שנה לכל משתתפות התוכנית
  שיתוף